Digitalitza el teu negoci

100% subvencionat

logo kit digital
El Kit Digital és una iniciativa del Govern d'Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital.

Programa d’Ajuts per a la Digitalització dins del programa Kit Digital finançat amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya i finançat pel Pla Europeu Next Generation EU.

Aconsegueix fins a 12.000€ per digitalitzar el teu negoci

El KIT DIGITAL és un programa públic d’ajuts econòmics finançat pels fons Next Generation EU.

Com a PIME o AUTÒNOM pots acollir-te al KIT DIGITAL per proporcionar al teu negoci les eines digitals que necessita per poder desenvolupar tot el seu potencial.

Ens encarreguem de tot

Us ajudem amb els tràmits de la subvenció i us acompanyem durant tot el procés d’implementació.

Aconsegueix el teu Kit Digital
  La comunicació enviada serà objecte de tractament per part del Responsable ADD WEB SERVICES, SL. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades amb l’objecte d’atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.

  En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s’escau, la limitació i cancel·lació, comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a C/Garraf, 30 08140, Caldes de Montbui o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@add.cat.

  A ADD+ t’acompanyem en les solucions digitals següents

  Lloc web i presència a internet

  Solució: Pàgina web corporativa

  Preu des de 1.600 € (IVA no inclòs)

  • Alta de domini i hosting durant 12 mesos
  • Creació de pàgina web
  • Disseny web estratègic
  • Banc d’imatges
  • Disseny responsive
  • Amb un mínim de 3 apartats
  • SEO bàsic i posicionament a internet
  • Continguts autogestionables (es realitza formació)
  • Sistema d’analítica (Google analytics)
  • Accessibilitat amb criteris de conformitat de nivell AA de les pautes WCAG-2.1
  • Suport i manteniment web durant 12 mesos.

  Ajuda de fins a 2.000 €

  Comerç electrònic

  Solució: Botiga online

  Preu des de 1.900 € (IVA no inclòs)

  • Creació de la botiga virtual
  • Disseny a mida, pensat per a cada tipus de negoci
  • Configuració dels mètodes de pagament (TPV, Bizum, Paypal, Stripe…)
  • Configuració dels mètodes d’enviament
  • Pujada de fins a 100 referències
  • SEO bàsic i posicionament a internet
  • Continguts autogestionables (es realitza formació)
  • Sistema d’analítica (Google analytics)
  • Accessibilitat amb criteris de conformitat de nivell AA de les pautes WCAG-2.1
  • Suport i manteniment durant 12 mesos.

  Ajuda de fins a 2.000 €

  Gestió de xarxes socials

  Solució: Pla de Community Management

  Preu des de 1.200 € (IVA no inclòs)

  • Auditoria de Social Media
  • Desenvolupament del Pla de Social Media
  • Creació de contingut: publicació d’un mínim de 4-8 insercions mensuals
  • Monitoratge i informe de resultats
  • Suport durant 12 mesos.

  Ajuda de 2.500 € (2.000 € per a autònoms)

  Gestió de clients

  Solució: CRM | Manager Clients

  Preu des de 2.000 € (IVA no inclòs)

  • Gestió de clients, nous clients i clients potencials
  • Gestió d’oportunitats de negoci
  • Implementació d’eines per desenvolupar accions comercials
  • Reporting, planificació i seguiment comercial dels leads
  • Creació d’alertes de tasca
  • Gestió documental de clients i oportunitats
  • Disseny responsive
  • Integració amb programaris o plataformes
  • Suport durant 12 mesos.

  Ajuda de 4.000 € (2.000 € per a autònoms i empreses de menys de deu treballadors)

  Faqs

  És un programa d’ajuts per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en autoocupació finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

  Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació el domicili fiscal de les quals estigui ubicat en territori espanyol.

  Requisits:

  1. Tenir la consideració de petita empresa o microempresa conforme al que disposa l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, i d’acord amb els efectius i els límits financers que defineixen les categories d’empreses, emmarcant les categories de microempreses, petites i mitjanes empreses, així com les persones en situació d’autoocupació.
  2. Estar inscrit al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat econòmica desenvolupada efectivament a la data de sol·licitud de l’ajuda, i tenir l’antiguitat mínima que s’estableixi a les convocatòries.
  3. No tindre la consideració d’empresa en crisi conforme al que disposa l’article 2.18 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014, i a l’Annex II de la present ordre.
  4. Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
  5. No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.
  6. No estar en curs en cap altra de les prohibicions previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  7. No superar el límit d’ajuts de minimis d’acord amb el que disposa l’article 2.4 d’aquesta ordre.
  8. També és requisit per obtenir la condició de beneficiari disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital, d’acord amb el test de diagnòstic disponible a la plataforma Accelera pime.

  Els agents digitalitzadors som Empreses homologades per red.es que poden prestar servei a les solucions de digitalització que detallin a totes les empreses que sol·licitin i obtinguin ajudes del Kit Digital.

  Segment IPetites empreses entre 10 i menys de 50 empleats.12.000 €
  Segment IIPetites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 empleats6.000 €
  Segment IIIPetites empreses o microempreses d'entre 0 i menys de 3 empleats.2.000 €
  • Lloc web i presència a internet
  • Comerç electrònic
  • Gestió de Xarxes Socials
  • Gestió de clients
  • Business Intelligence i analítica
  • Gestió de processos
  • Factura electrònica
  • Serveis i eines d’oficina virtual
  • Comunicacions segures Ciberseguretat

  A ADD som agents digitalitzadors i oferim els serveis de Lloc web i presència a internet, Comerç electrònic i Gestió de Xarxes Socials

  Categories de Solucions de DigitalitzacióMesos de prestació del serveiAjuts per segment per a les Categories de Solucions de Digitalització
  Segment ISegment IISegment III
  Lloc Web i Presència a Internet.122.000 €2.000 €2.000 €
  Comerç Electrònic122.000 €2.000 €2.000 €
  Gestió de xarxes socials.122.000 €2.500 €2.500 €
  Gestió de clients.122.000 €
  (inclou 1 usuari)
  2.000 €
  (inclou 1 usuari)
  4.000 €
  (inclou 3 usuaris)
  Business Intelligence i Analítica.121.500 €
  (inclou 1 usuari)
  2.000 €
  (inclou 1 usuari)
  4.000 €
  (inclou 3 usuaris)
  Gestió de processos.12500 €
  (inclou 1 usuari)
  2.000 €
  (inclou 3 usuaris)
  6.000 €
  (inclou 10 usuaris)
  Factura electrònica.12500 €
  (inclou 1 usuari)
  1.000 €
  (inclou 3 usuaris)
  1.000 €
  (inclou 3 usuaris)
  Serveis i eines d'Oficina Virtual.12250 € / usuari
  (fins a 2 usuaris)
  250 € / usuari
  (fins a 9 usuaris)
  250 € / usuari
  (fins a 48 usuaris)
  Comunicacions Segures.12250 € / usuari
  (fins a 2 usuaris)
  250 € / usuari
  (fins a 9 usuaris)
  250 € / usuari
  (fins a 48 usuaris)
  Ciberseguretat.12125 € / dispositiu
  (fins a 2 dispositius)
  125 € / dispositiu
  (fins a 9 dispositius)
  125 € / dispositiu
  (fins a 48 dispositius)

  El termini de presentació de sol·licituds serà d’almenys tres mesos des de la publicació de la convocatòria o fins que s’esgoti el pressupost, que puja a 3.067 milions d’euros.

  Per tant, com més aviat es presenti la sol·licitud, més opcions has d’aconseguir la teva ajuda.

  1. Registrar la teva empresa a acelerapyme.es i completar el test d’autodiagnòstic
  2. Sol·licitar l’ajuda a la seu electrònica de red.es

  Sí, et podem acompanyar en tot el procés. No hauràs de justificar ni l’activitat subvencionada, ens encarreguem nosaltres.

  Per què nosaltres?

  Som un equip de 6

  Un equip format per enginyers informàtics, dissenyadors web, programadors i especialistes en màrqueting digital.

  Tracte personalitzat

  Busquem la proximitat amb els nostres clients per oferir un tracte directe, sense barreres.

  Acumulem anys d’experiència

  Som veterans al món digital i hem realitzat tota classe de projectes web adaptats a les necessitats dels nostres clients.

  Més de 300 projectes a les nostres esquenes

  Posar-nos a la pell del client, escoltar les seves necessitats i buscar la solució més adequada ens ha portat a gaudir de la confiança de més de 300 clients i pujant!

  Els nostres clients